Học Viện Whitireia

Whitireia New Zealand là viện công nghệ được sở hữu và tài trợ bởi Chính phủ được thành lập...
Xem thêm

Wellington Institute of Technology (WelTec)

Tọa lạc tại thành phố thủ đô Wellington của New Zealand, Wellington là thủ đô chính trị, văn hoá...
Xem thêm

Auckland Institute of Studies (AIS)

TỔNG QUAN VỀ TRƯỜNG Auckland Institute of Studies (AIS) là một trong những trường có khả năng cấp nhiều loại bằng...
Xem thêm

Viện Công nghệ Eastern - khuôn viên đẹp nhất New Zealand

1. Tổng quan Viện công nghệ Eastern (EIT) được Ủy ban Giáo dục Đại học và Bộ Giáo dục coi là...
Xem thêm