BÉ GIA ANH (TP. BIÊN HÒA) | DU LỊCH CANADA

Hôm nay (10/03/2021) cả nhà tôi rất vui vì đây là thành viên thứ 6 trong gia đình tôi nhận được visa Canada. Tất cả cũng là nhờ chị Oanh đã luôn nhiệt tình và xử lý hồ sơ rất chuyên nghiệp. Dù thời gian lãnh sự xử lý hồ sơ còn lâu như chị Oanh vẫn luôn ủng hộ, động viên chúng tôi rất nhiều.

Gia đình tôi xin cám ơn chị Oanh và chúc công ty ngày càng phát triển!